Kategorie

PrestaShop

Newsletter

Właścicielem sklepu jest:
FHU Spin Jarosław Pawlukianiec
ul. Orla 4L
72-500 Międzyzdroje
NIP: 986-011-11-46
 
email: biuro@spin-net.pl
tel. +48 500 335 339
 
Firma FHU Spin Jarosław Pawlukianiec nie jest płatnikiem podatku VAT.

 
 

 

 
1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy,  
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.  
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy zawartej na na stronie www.spin-net.pl/sklep, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli (wzór poniżej),  pisząc na adres e-mail: biuro@spin-net.pl, 
lub wysyłając pocztą na adres FHU SPIN Jarosław Pawlukianiec, ul. Orla 4L, 72-500 Międzyzdroje.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

FHU Spin Jarosław Pawlukianiec
ul. Orla 4L, 72-500 Międzyzdroje
NIP: 986-011-11-46

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 


2. Brak odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach strony www.spin-net.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 • o dostarczanie w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
 • o dostarczanie licencji przygotowanych na zamówienie dla konkretnego Klienta.


3. Opis procedury reklamacyjnej: 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@spin-net.pl, lub w formie pisemnej na adres FHU SPIN ,ul. Orla 4L, 72-500 Międzyzdroje.  
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 


4. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
 
5. Wysyłka
 
- Koszty wysyłki podane są przy każdym przedmiocie.
- W przypadku zakupu produktów elektronicznych, faktury do transakcji wysyłane są również w formie elektronicznej. Istnieje możliwość wysłania faktury pocztą lub kurierem lecz usługa wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Kupując licencje na oprogramowanie PAMIĘTAJ:

1. Kupuj od firm zarejestrowanych w Polsce, najlepiej autoryzowany partner,
2. Sprzedawca powinien wystawić potwierdzenie dokonania zakupu (paragon lub faktura),
3. Kupując licencje typu ESD (tylko klucz), oprócz klucza licencji sprzedawca dodatkowo powinien przesłać certyfikat lub licencje
4. Zwróć uwagę na dane kontaktowe, czy sprzedawca udostępnia numery telefonów , e-maile itp.

Te zasady mogą uchronić, przed zakupem nielegalnego oprogramowania, a tym samym przed utratą pieniędzy. 
(zazwyczaj takie nielegalne klucze działają ok 1 miesiąca po czym są blokowane przez producenta)