Kategorie

PrestaShop

Newsletter

Instrukcja instalacji programów firmy AVG:

WAŻNE!!!

Otrzymany kod służy jedynie do rejestracji produktu. Dopiero po prawidłowej rejestracji zostanie wygenerowany kod aktywacji.

Otrzymany kod musi być zarejestrowany do 30 dni od chwili instalacji programu na komputerze.


Zarejestruj się online:

Odwiedź witrynę www.avg.pl/rejestracja i dokonaj rejestracji online. Rejestracja jest niezbędna do pełnej aktywacji zakupionego oprogramowania oraz umożliwia dostęp do działu obsługi klienta AVG, usługi aktualizacji, a także innych usług świadczonych jedynie zarejestrowanym użytkownikom.
Podaj niezbędne informacje w formularzu rejestracyjnym online, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. System AVG poinformuje Cię, jeśli będą wymagane dalsze kroki.

Instalacja:

Pobierz i uruchom instalator programu AVG. Najnowsza wersja oprogramowania znajduje się na stronie www.avg.pl/pobierz . Należy pobrać odpowiednie oprogramowanie w zależności od zakupionego klucza. Po pojawieniu się okna umożliwiającego wybór typu instalacji, wybierz szybką instalację i kliknij Dalej.

Na etapie aktywacji licencji w oknie instalatora wprowadź podany wyżej numer licencji. Przypominamy, że we wszystkich numerach licencji AVG znaki 1, l, I oznaczają literę "i", oraz 0, o, O - literę "o".

 


 

Instrukcja instalacji programów firmy GDATA:

Wersja instalacyjna programu GData Internet Security znajduje się pod adresem:
http://mirror02.gdata.de/dl_poland/gdis/cur/full/32/setup_is.exe

Podczas instalacji należy aktywować program otrzymanym kluczem.